Cole Porter - Night and day | Revista independiente de música

Revista de música independent en:

Més poplacara:

Cole Porter - Night and day

El Tin Pa Alley va ser un gènere musical generalitzat en els anys 20 i que va representar la cançó popular als Estats Units. Va néixer promogut per un grup de compositors en un lloc de la ciutat de Nova York on es concentraven les principals companyies editores de música. Aviat es convertiria en una línia imaginària que anava des dels teatres de Broadway fins a les pel·lícules de Hollywood.

Escoltem un tema escrit per Cole Porter que, al costat de George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin i Richard Rodgers, formaven el Quintet d'Or de Tin Pan Alley. Porter tocava el piano i el violí des dels sis anys i als deu va escriure la seva primera opereta. Després del seu pas per les universitats de Yale (dret) i Hardvard (música) es va dedicar a la música i va crear cançons considerades estàndards o models a seguir.

¡Compártelo!